Oogink Trilbeton BV heeft de beschikking over een eigen, goed geoutilleerd laboratorium waar alle gangbare tests zelf uitgevoerd kunnen worden. Voor specifieke keuringen kan een beroep worden gedaan op gespecialiseerde, externe laboratoria. Al onze producten voldoen zonder uitzondering aan het Besluit bodemkwaliteit (BSB) voor wat betreft de milieuhygiëne volgens BRL 5070.

Ook ten aanzien van het milieu nemen we onze verantwoordelijkheid, er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van milieu-vriendelijke materialen. Restbeton en afgekeurde producten worden volledig gerecycled. In sommige producten worden (goedgekeurde) afvalstoffen verwerkt die op deze manier een tweede leven krijgen en waardoor het gebruik van sommige primaire grondstoffen kan worden teruggedrongen. Soms gebeurt dit ook om het product betere eigenschappen te geven.

Certificaten:

KOMO K11279 Drukverdeelplaten

KOMO K24505 Putafdekkingen

KOMO K98076 Kolken

NL BSB K20459

‘Met onze uitgebreide kennis en ervaring van beton kunnen wij uw idee omzetten in een product.‘

Meer over Oogink trilbeton