Rand- en dekselvarianten

Alle varianten mogelijk met kneveling.

Dekselopschriften:

 • Blanco
 • Regenwater
 • Vuil water
 • Infiltratiewater
 • Drain
 • Pompput
 • Brandput

Roostervariant:

 • Geen opschrift mogelijk

Randopschriften:

 • Blanco
 • RW
 • VW
 • IW
 • DR
Download autocad